goedkoopsteverzekering.nl logo

goedkoopsteverzekering.nl

goedkoopste verzekering | simpel

aansprakelijkheidsverzekering

zonder zorgen - vanaf 3 euro per maand!

Bereken uw premie

Goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt, globaal gezegd, schade die een verzekerde toebrengt aan iemand anders waarvoor hij/zij wettelijk aansprakelijk is. Het kan gaan om materiële schade, maar ook om letselschade. Huisdieren zijn altijd meeverzekerd.

Dit lijkt een eenvoudige verzekering, maar dat is soms niet zo. De wet bepaalt namelijk of iemand aansprakelijk is voor een schade of niet. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van overmacht waar niemand iets aan kan doen. Niet alle schade voor wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd, bijvoorbeeld opzettelijk veroorzaakte schade of schade aan zaken die bijvoorbeeld gehuurd zijn. Omgekeerd is er meestal wel dekking voor schade die veroorzaakt wordt bij het verrichten van een vriendendienst. Hiervoor is iemand niet wettelijk aansprakelijk, maar geldt wel (een beperkte) verzekeringsdekking.

Goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering

Goedkoopsteverzekering.nl selecteert die maatschappij die het beste aansluit op de te verzekeren personen. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een eigen risico bij een schade veroorzaakt door een kind. Wanneer het dan om een 2 persoons huishouden gaat (2 volwassenen) is dat eigen risico niet van belang maar levert wel een lagere premie op. Zo zijn er nog een aantal zaken die van belang zijn bij uw keuze.

Bereken uw premie!
Bekijk alle 73 recensies
Gemiddeld worden wij beoordeeld met een 8.7

Het laatste nieuws